‘Bio-producenten wachten op alternatieven voor koper, maar die moeten én effectief én niet vervuilend zijn’

Patrick Guiraud

Het Franse agentschap voor de internationale handel Business France organiseerde op 17 juni 2019 de eerste Tastin’ France Bio. Ter gelegenheid daarvan spraken we met Patrick Guiraud, voorzitter van SudVinBio/MillésimeBio.
.


Ongeveer 4,5% van de wijngaarden in de wereld is organisch gecertificeerd. Wat is uw inschatting, is er een maximum aandeel voor biowijn in de toekomst?

Het biologische wijngaardareaal zal de komende jaren wereldwijd groeien. De vraag van de consument blijft toenemen. We moeten in deze behoefte kunnen voorzien. In Frankrijk bijvoorbeeld begint de vraag naar ‘conventionele wijn’ te dalen, terwijl de consumptie van biologische wijn stijgt. Onze wijnproducenten vinden het lastig om aan die vraag te voldoen. We denken dat wereldwijd 10% van de wijnbouw organisch gecertificeerd wordt, wellicht meer. Dat is meer dan een miljoen hectare.

80% van de organische wijngaarden bevindt zich in Europa. Hoe komt dat?

Dat komt in eerste instantie doordat de biologische productie in de ‘oude wereld’ (Frankrijk, Italië, Spanje) is begonnen. De conversie in landen als Argentinië en Chili groeit nu snel. Ook de vraag komt met name uit Europa, want de Europese bevolking houdt zich meer bezig met het milieu. Het is een maatschappelijke kwestie die niet alleen in de wijnbranche speelt. Tevens is de koopkracht in Europa groter. Tot slot komt ook de expertise met name uit Europa en biologische wijnbouw vraagt om ‘know how’.

Biologische wijnbouw heeft ideologische trekjes, maar het is ook business, het geeft toegevoegde waarde. Kunnen deze twee in conflict komen?

De biologische wijnbouw is arbeidsintensief en de rendementen zijn laag. De productiekosten zijn hoger, dus het is normaal dat deze wijnen duurder zijn dan de ‘conventionele wijnen’. Dat is een waardering voor het extra werk van de wijnproducent. Het is een duurzame economie die is opgezet om tegemoet te komen aan de gezondheidszorgen bij de consument en de wijnmaker.

Is organische wijn een categorie voor een bepaalde groep consumenten?

Het past bij het consumptiepatroon van mensen die voeding belangrijker vinden dan materialistische zaken. Deze consumenten geven prioriteit aan een gezond dieet en over het algemeen consumeren ze ‘minder maar beter’.

Is het imago van biologische wijn veranderd in de afgelopen jaren? Hoe staat het er nu voor?

Ja, het imago van biologische wijn is erg veranderd het laatste decennium. De organoleptische kwaliteiten zijn behoorlijk verbeterd dankzij de technische vorderingen bij de biobedrijven. De waarde van het label ‘biologische wijn’ is onmiskenbaar en staat garant voor voedselveiligheid. Het draagt ​​bovendien bij aan de werkgelegenheid, omdat biologische wijnbouw veel meer arbeidskrachten nodig heeft.

Volgens sceptici zijn sommige synthetische middelen beter dan organische. Als ze aantoonbaar onschadelijk zijn, moeten we ze dan niet toestaan?

Inderdaad, laat ze bewijzen dat synthetische producten minder gevaarlijk zijn !!! Het is niet het geval !!!

Kopersulfaat is een hot item op het moment. Het is schadelijk, maar toch toegestaan in de wijn- en landbouw. Wat vindt u van de discussie over koper?

Het is een valse discussie, die gaande wordt gehouden door een lobby van ‘fytosanitaire’ bedrijven. Koper is goedkoop en een bedreiging voor deze firma’s. Koper is een natuurlijk product, en het is in kleine hoeveelheid nodig voor het organisme (zoals zout en suiker voor de mens!). Daarom is het gebruik ervan beperkt tot 6 kg/ha/jaar. Talloze bodemonderzoeken op percelen die al 30 jaar met koper worden behandeld wijzen uit dat er geen sprake is van vergiftiging. Vergeet niet dat koper ook wordt gebruikt in conventionele niet-biologische wijnbouw! Het is niet bewezen dat koper slecht is.

Waarom is het zo moeilijk om een alternatief te vinden voor kopersulfaat dat ook voor organische wijnbouw acceptabel is?

De markt van biologische wijnbouw, slecht 4 à 5% van het totaal, is niet interessant genoeg voor de fytosanitaire bedrijven die een alternatief middel zouden kunnen ontwikkelen. Met de toename van het marktaandeel hopen we dat ze binnenkort meer interesse zullen tonen. Voorlopig is koper de beste keuze. De producenten wachten op alternatieven, maar deze moeten én effectief én niet vervuilend zijn.

___

Deze 18 biologische en biodynamische producenten uit Languedoc, Bordeaux, Loire, Roussillon, Provence, Elzas en Chablis presenteerden zich op de eerste Tastin’ France Bio

Voor meer informatie:
Michèle Lainé, exportconsulent Business France
020 794 19 64 | michele.laine@businessfrance.fr