Wijnconsumptie vertoont lichte opleving

Foto: Eelco van Wieringen

De wijnconsumptie groeide wereldwijd de laatste 3 jaar met gemiddeld 0,5% per jaar. Dat is een bescheiden toename in vergelijking met het gemiddelde van 0,2% over 2007-2017.

Vanaf 1996 nam de wijnverkoop elk jaar met gemiddeld 1% toe. Die langdurige groei stagneerde in 2007, met ups en downs kwam de gemiddelde groei gedurende 10 jaar niet boven de 0,2% uit. Sinds 2015 leeft de handel weer iets op. Dit alles volgens onderzoeksgegevens van Wine Australia.

De groei van de laatste jaren zit hem vooral in de duurdere wijnen. Het aandeel goedkopere wijn (het onderzoek hanteert een grens van US$10) daalde van 91% in 2007 tot 88% in 2017.

Belangrijkste oorzaak van de stagnatie sinds 2007 is de daling van wijnconsumptie in de traditionele wijn producerende landen zelf, alhoewel in de afgelopen 3 jaar ook hierin een piepkleine kentering is te bespeuren van 0,1%. Dit vooral dankzij de Italiaanse wijndrinkers, die sinds 2014 meer van hun eigen wijnen drinken. Ook in Roemenië, Zuid-Afrika en Portugal wordt weer meer in eigen land geproduceerde wijn gedronken. 

De lichte groei van de wijnconsumptie is evenwel voornamelijk te danken aan de consumptie van geïmporteerde wijn. De consumptie van importwijn steeg wereldwijd tussen 2007 en 2017 met 1,3%. Tussen 1997 en 2007 was dit nog jaarlijks 4,9%.

Opmerkelijk is, dat de twee grootste wijn importerende landen hieraan niet bijdragen. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt de laatste 10 jaar juist minder ingevoerde wijn gedronken.

Toenemende import van wijn is er in China, Japan, Canada, Australië, Brazilië, Polen en – opmerkelijk – ook in Frankrijk. In de afgelopen 3 jaar ruilden de Fransen 648 miljoen liter wijn van eigen bodem in voor 243 miljoen liter importwijn.