Derrick Neleman recyclet kurken

Derrick Neleman, producent van Spaanse biowijnen, heeft een programma opgezet om in heel Nederland wijnkurken te recyclen. (Wijn)winkels kunnen zich aanmelden om mee te doen.

“Kurk is een te waardevolle grondstof om zomaar weg te gooien” vindt hij. “In alle omringende landen bestaat een kurkretourprogramma, maar in Nederland op grote schaal nog niet. Winkeliers, die zich aan willen sluiten als inzamelpunt, kunnen zich bij ons melden.”

De ingezamelde kurken worden op een sociale werkplaats vermalen tot granulaat, dat in alle denkbare vormen kan worden geperst en vervolgens onder andere kan worden gebruikt als isolatiemateriaal in de woningbouw en als ondergrond van kunstgrasvelden. Van het granulaat kunnen geen nieuwe kurken worden gemaakt. Het schoonmaakproces is daarvoor te kostbaar en te milieubelastend.

Consumenten kunnen gebruikte kurken inleveren in displays in diverse winkels, waaronder alle Odin natuurvoedingwinkels en natuurlijk bij de Neleman-wijnwinkel in Zutphen. Voor meer info: www.kurkretour.nl

Lees het persbericht ‘Neleman start nationaal kurkretourprogramma’