Groei biowijn, meer door consument dan horeca

De vraag naar biologische wijn stijgt flink. Volgens wijnimporteurs zoeken zowel wijnspeciaalzaken als de horeca steeds vaker naar biowijn. Dit blijkt uit een enquête onder Nederlandse wijnimporteurs.

Meer dan de helft van de ondervraagde importeurs ziet de vraag naar biologische wijn sterk stijgen.

De horeca is iets terughoudender dan de consument, zo lijkt het. Zo’n 60% van de importeurs die wijn leveren aan de horeca (20) laat weten dat de vraag naar biowijnen bij hun klanten significant toeneemt, terwijl álle importeurs die alleen zaken doen met de retail of rechtstreeks met consumenten een aanzienlijke groei in de vraag naar biowijnen opmerken, al zijn dat er in dit onderzoek maar 4.

Van de 36 importeurs die aan het onderzoek meededen zien er 22 biologische wijn in de komende 5 jaar als een substantieel onderdeel van het assortiment, terwijl 13 importeurs verwachten dat biowijn voor hen een niche zal blijven. Slechts 1 importeur geeft aan geen biologische wijn te (gaan) voeren in de komende 5 jaar.

De meeste importeurs die biologische wijn importeren, hebben meer dan 3 verschillende biologische leveranciers. De meeste wijn (53%) heeft een verkoopprijs boven de €8,- (exclusief btw). Slechts 9% van de wijn wordt verkocht voor minder dan €5,-. De rest (38%) gaat voor 5 tot 8 euro exclusief btw van de hand.

Het hogere prijsniveau is een issue voor importeurs, zo blijkt. Gevraagd naar de factoren die hen zouden motiveren om meer biologische wijn te importeren, wordt een lagere inkoopprijs het meest genoemd, gevolgd door ‘een breder marktaanbod’.

Over het onderzoek

Aan dit trendonderzoek werkten 36 Nederlandse wijnimporteurs mee. De meesten van hen (25) leveren wijn aan zowel de horeca als de retail/consumenten. Van de ondervraagde importbedrijven werken er 7 alleen met horeca en leveren er 4 uitsluitend aan consumenten/retail.

De enquête is uitgevoerd door communicatiebureau Pitch PR, in opdracht van SudVinBio, een vereniging van 300 biologisch werkende wijnboeren in de regio Occitanië (Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées), die sinds 1993 elk jaar de biowijnbeurs Millésime Bio organiseert.